En Ru

veRIFF

Master Class în domeniul Proprietății intelectuale

Realitatea moldovenească în domeniul cinematografiei demonstrează ca cineaştii moldoveni, deşi se bucură de un talent deosebit apreciat deja la nivel internaţional, încă întâmpină probleme la nivel de management a proprietăţii intelectuale. Industria creativă nu asigură doar dezvoltarea culturii în ţara noastră dar şi cca. 4% din PIB a Republicii Moldova. Astfel, deducem că datoria statului e să încurajeze şi să asigure buna dezvoltare în continuare a acestei industrii. Moldovenii s-au bucurat de succes în timpul uniunii sovietice în domeniul cinematografiei, situaţie care s-a deteriorat după independenţă, acum asistăm la o renaştere a cinematografiei naţionale, într-un spirit sănătos şi creativ, iar asigurarea pârghiilor juridico-administrative ar ajuta la protecţia mai bună a filmelor moldoveneşti şi la promovarea acestora peste hotarele ţării. E de la sine înţeles că un film naţional de succes, nu aduce doar beneficii creatorilor dar şi ţării pe care o reprezintă, astfel numeroşi regizori în ultimii ani au reuşit obţinerea atenţiei internaţionale şi chiar a multor premii prestigioase. Acest lucru aduce înapoi beneficii nu doar de imagine, dar şi investiţii din partea străinilor.

RAVAC IFF îşi propune să organizeze în colaborare cu AGEPI şi Proiectul UE ,,Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” un workshop dedicat oamenilor din industria cinematografică şi producţiei video.

La data de 5 octombrie, în cadrul Filarmonica Select, a fost desfăşurat un training complex cu 2 specialişti în domeniul dreptului de autor din cadrul AGEPI (Florin Mihailov şi Eugeniu Rusu) şi 1 specialist din România (Laurenţiu Oprea, vicepreşedinte UPFAR-ARGOA şi jurist în cadrul TVR). În a doua jumate a zilei, participanţilor li s-au oferit şansa de a participa la un workshop aplicativ cu invitatul special din România.

Program Master Class

 

10.15 – 10.45 (wellcome coffee şi înregistrarea participanţilor)
10.45 – 11.00 (Cuvânt de salut din partea organizatorilor şi proiectului UE)
11.00 – 12.00 (prezentarea ,,Dreptul de autor în industria creativă”-  Florin Mihailov)
12.00 – 13.00 (prezentarea ,,Sistemul de gestiune colectivă” - Eugeniu Rusu)
13.00 – 13.30 (prezentarea ,,Reglementarea juridică pe plan european a drepturilor producătorilor de film şi audivizual”-  Laurenţiu Oprea)
13.30 – 14.00 (Prânz)
14.00 – 16.00 (Workshop pentru specialiştii din domeniul audio-vizual - Laurenţiu Oprea)
16.00 - Închiderea evenimentului.

La eveniment au participat circa 70 de persoane.

Experți

 

Florin Mihailov

Specialist în cadrul Secției gestiunea colectivă, Direcția drept de autor, AGEPI.

Licențiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de stat din Moldova (2016)

Magistru în drept, Facultatea Drept, Specializarea Proceduri Judiciare Civile, Universitatea de stat din Moldova (2018)

Consilier în proprietate intelectuală (2017)

Jurist/Manager în cadrul companiei YOUBESC (2016 – 2017) ce a presupus realizarea de contracte şi consiliere juridică, managementul obiectelor de proprietate intelectuală, realizarea activităţilor de promovare şi management.

Activitatea în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (2017 - prezent) presupune reprezentarea instituției în instanța de judecată pe litigiile ce țin de gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe, controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă şi consultaţii juridice.

De asemenea participant la numeroase cursuri de formare şi conferinţe, precum şi autorul a mai multor articole de specialitate.

Eugeniu Rusu

Șef al Secției gestiunea colectivă, Direcția drept de autor, AGEPI.

Licențiat în drept, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, România (2013)

Magistru în drept, Facultatea Drept, Specializarea Instituţii de drept privat, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (2018)

Consilier în proprietate intelectuală (2016)

Activitatea în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (2015 - prezent) presupune reprezentarea instituției în instanța de judecată pe litigiile ce țin de gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor conexe; avizarea, monitorizarea și supravegherea organizațiilor de gestiune colectivă; controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă.

Laurentiu Oprea

Coordonator Serviciul Drepturi de Autor – Societatea Romana de Televiziune – TVR
Vicepresedinte UPFAR ARGOA, organism de gestiune colectivă al producătorilor de audiovizual

Lector privind drepturile de autor in cadrul proiectelor de formare profesionala  pentru organizatori de spectacole si impresari organizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 

Membru in cadrul Asociatiei Știintifice pentru Drepturile de Proprietate